MENTIONS LEGALES

Nom et adresse
Diamant-Gesellschaft Tesch GmbH
Carl-Goerdeler-Str. 14
71636 Ludwigsburg

Inscription au registre
Tribunal de registre: Amtsgericht Stuttgart HRB 202530

No TVA
DE 146 132 964

Direction
M. Dr. Joachim Kübler-Tesch
M. Martin Gerlitzky

Tél.
+49 (0) 7141-403-1

Fax
+49 (0) 7141-403-217

E-mail:
info@diamanttesch.de

 

Certifié selon
DIN EN ISO 9001

Diamant-Gesellschaft Tesch GmbH

                                                          © 2019 Diamant-Gesellschaft Tesch GmbH. Tous droits réservés.